ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

กรุณาตั้งใจอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ด้วยความรอบคอบที่สุด เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการบริการของเรา ซึ่งอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณดังต่อไปนี้:

เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ทำการสมัครเพื่อใช้บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเรียกดูเว็บไซต์ นั่นเท่ากับว่าคุณได้รับรู้และยอมรับแล้วว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้ และพร้อมที่จะผูกพัน ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ คำว่า “คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง ส่วนคำว่า “เรา”, “ของเรา” หรือ “บริษัท” จะหมายถึงเว็บไซต์ https://www.xxxsexygirlz.com

ข้อกำหนดต่างๆ นี้จะใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ https://www.xxxsexygirlz.com รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการโดย “บริษัท” 

“เรา” มีสิทธิ์เพิ่มเติม/ลบข้อความใดๆ และมีสิทธิ์ปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยทาง “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่หมั่นตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในขณะนั้น

  1. อายุของผู้ใช้งาน:

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถชมเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์นี้ได้

  1. การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา:

เว็บไซต์ https://www.xxxsexygirlz.com จำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ก็ได้ โดยเนื้อหาเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขณะที่ในภายหลังจะมีการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

  1. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) “บริษัท” ให้สิทธิ์ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้คุณในการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

(ii) การออกแบบ รวมถึงเค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้ 

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า:

เว้นแต่จะมีการระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ ซึ่งไม่นับรวมถึงเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิก ซึ่งมีเนื้อหาสื่อถึงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ ถือเป็นทรัพย์สินของ https://www.xxxsexygirlz.com บริษัทแม่ บริษัทที่อยู่ในเครือ และภาคีต่างๆ ของ https://www.xxxsexygirlz.com และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยที่มีการใช้บังคับ

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ไม่ใช่ของทางบริษัท:

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ https://www.xxxsexygirlz.com คุณอาจพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ โดยเป็นการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และได้ทำการอัปโหลดลงบนเว็บไซต์ https://www.xxxsexygirlz.com เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่ขอแสดงความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามในส่วนของเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ถูกต้องเหมาะสม มีการล่วงละเมิด เป็นที่น่ารังเกียจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดและ/หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว